1.0 De ontwikkeling van het tramnet in en om Rotterdam

1.0 DE ONTWIKKELING VAN HET TRAMNET IN (EN OM) ROTTERDAM

Het van dag tot dag (of zelfs maar van jaar tot jaar) beschrijven van de geschiedenis en de ontwikkeling van het lokale railvervoer in (en om) Rotterdam zou in omvang een veelvoud van alle pagina’s van deze publicatie betekenen. Omwille van de leesbaarheid en de toch al niet geringe omvang van dit boek is daarom gekozen voor een aantal in dit kader belangrijke momenten/periodes.

Op 31 mei1879 verscheen deze advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad.