RET Tours

Van toeren met de RET tot RET-Tours

Vanaf de allereerste busserie die in 1928 door de RET werd aangekocht heeft het bedrijf zich beziggehouden met toeristisch vervoer.
Twee Krupp-Allan bussen werden speciaal voor dat doel gekocht voorzien van een enorm open dak.
De twee voor toerritten bestemde wagens, die eveneens een carrosserie van Allan hadden, bezaten een open schuifbaar roldak en droegen aanvankelijk de parknummers101 en 102.
Vanaf 1930 werden er in de zomermaanden dagelijks rondritten mee georganiseerd in de zich nog steeds uitbreidende stad. Door de crisistijd werd de behoefte daaraan steeds minder en tenslotte werden in 1937 de 101 en 102 vernummerd in 47 en 48 en in 1938 werden zij voor de normale lijndienst verbouwd, waarbij het roldak werd verwijderd.
De rondritten bleven echter in de zomermaanden tot aan de oorlog een interessant uitje voor zowel toeristen als Rotterdammers.

De Krupp-Allan toerbus 101 met open dak.

De Krupp-Allan toerbus 101 met open dak.

Na de oorlog
Na de oorlog brak een geheel andere situatie aan. In Rotterdam werd gebouwd en de stad veranderde met de dag. Puinhopen verdwenen en nieuwe gebouwen rezen uit de grond. Niet alleen in het centrum op de Coolsingel en de Blaak, maar ook in de buitenwijken waar de enorme woningnood leidde tot vele nieuwbouwprojecten. Daarom werden er vanaf 1946 Wederopbouwritten georganiseerd, waarbij geïnteresseerden per bus langs de diverse bouwprojecten werden gevoerd. Voor dit doel werden, de materieelsituatie was niet bepaald rooskleurig, Kromhout-Verheul bussen uit de serie 71-138 gebruikt
Eerst met de komst van de nieuwe Saurer serie 201-260 kon voor de wederopbouwritten op uitgebreide schaal van deze serie gebruik worden gemaakt.

Met de aanschaf van de Holland-Saurer was een einde gekomen aan het Saurer tijdperk bij de RET en werd besloten over te gaan op de aanschaf van autobussen met Kromhout-motoren. De carrosserieën werden gebouwd door Hainje. Het eerste tiental werd genummerd 701-710 en telden 37 zit-en 47 staanplaatsen. De laatste twee, genummerd 711 en 712, waren semi-toerwagens en beschikten over 45 zitplaatsen, waaraan in lijndienst 26 staanplaatsen werden toegevoegd.

Bus 712, toerbus, Kromhout-Hainje, tijdens een van de VVV sightseeing ritten, Coolsingel, 1969

Bus 712, toerbus, Kromhout-Hainje, tijdens een van de VVV sightseeing ritten, Coolsingel, 1969

Van de volgende bestelling in 1960 van 30 stuks zouden er 20 tot de hier besproken serie behoren. Zij kregen de parknummers 750-759 en 730-739. Wat het aantal plaatsen betreft, wijken de nummers 730-732 af; zij hebben met het oog op toergebruik 47 zitplaatsen, waaraan in lijndienst 34 staanplaatsen worden toegevoegd, terwijl de overige wagens evenals die van de vorige groep 35- zit en 60 staanplaatsen hebben. Ten gevolge van een ernstige botsing op de Maasbrug, waarbij wagen 732 als total-loss moest worden afgeschreven, werd deze bus in 1966 afgevoerd. In zijn plaats werd bus 734 voor toergebruik ingericht met 47 zit- en 34 staanplaatsen.

De komst van de Leyland-Panther
In 1963 werd een bestelling geplaatst van 66 autobussen, waarvan 28 stuks behalve voor de lijndienst ook als toerwagens gebruikt zouden kunnen worden en 38 stuks uitsluitend voor lijndiensten zouden worden bestemd. Als prototype werd in 1964 autobus 201 in dienst gesteld.
Tegen het einde van het jaar was het grootste gedeelte van de aanwezige standaardbussen met deze voorzieningen – die overigens slechts op bepaalde lijnen werden benut – uitgerust. Bovendien werden de 498, 499 en 500 in 1971 ook aan de linkerzijde voorzien van tweepersoonsbanken zodat het aantal zitplaatsen van 33 naar 41 steeg. Men wilde deze wagens in het zomerseizoen inzetten bij de Europoort -rondritten. Een initiatief waarmee men in 1967 van start was gegaan en dat bij het publiek erg in de smaak bleek te vallen. In de nacht van 26 op 27 januari 1972 brandde autobus 463 in Vlaardingen geheel uit, wat uiteraard in onmiddellijke afvoer resulteerde.
Om wederom een aaneengesloten reeks te verkrijgen werd in december van hetzelfde jaar de 500 vernummerd in 497 (zodat de 497-499 nu semitoerwagens waren) en de 497 op zijn beurt in 463.
Naast grote materiële schade was er bij dit laatste ongeval ook een zestal gewonden te betreuren. In 1978 werd het aantal zitplaatsen van de 497 en 498 teruggebracht van 41 naar 33. In hun plaats werden namelijk de veel recenter in dienst gekomen 723 en 724 als semitoerwagens aangewezen. In het jaar daarop hadden de eerste honderd standaardbussen van de RET een dusdanige leeftijd bereikt, dat ook minder belangrijke aanrijdingen gemakkelijk een aanleiding tot afvoeren konden gaan vormen.

Een van de vele CSA-1 standaardbussen, Stationsplein, bus 549, in de reguliere dienst op lijn 33.

Een van de vele CSA-1 standaardbussen, Stationsplein, bus 549, in de reguliere dienst op lijn 33.

Bij de RET hebben in totaal 436 CSA-1 autobussen dienst gedaan, te weten de volgende serie’s 401-501, 502-580, 601-656, 661-665 (ex H.T.M.), 701-797, 801 (Nebim Volvo 901), 801-841 en 901-956.
De serie 701-797 kwam in drie aparte series bij de RET in dienst de 701-724 in 1977, 725-750 in 1978 en de 751-797 in 1979. De 723 en 724 waren semitoerwagens en hadden 44 zitplaatsen.

Veel standaardbussen van de tweede generatie heeft de RET niet besteld. Na de serie 202-221 volgde in 1985 de serie 301-318. Voor toerritten leverde Hainje nog twee aangepaste bussen aan de RET die in 1986 in dienst kwamen. Zij hadden 44 zitplaatsen en één uitstapdeur en kregen de wagenparknummers 319 en 320.

Evenementen
Een aparte tak van de RET vormde het evenementenvervoer. Het daarvoor beschikbare wagenpark bestond uit slechts één autobus, een gehuurde BOVA van BOVOTOURS. Daar er altijd werk was voor deze autobus waren de twee BOVA’s van het Directbus project een welkome aanvulling op het wagenpark van het evenementenvervoer.

RET, evenementenvervoer, bus 1, een gehuurde BOVA van BOVATOURS. Coolsingel

RET, evenementenvervoer, bus 1, een gehuurde BOVA van BOVATOURS. Coolsingel

Voor het Directbus project huurde De RET huurde bij BOVA van 06-04-1992 t/m 30-06-1992 twee bussen met de wagenparknummers 209 en 232. Vanaf 30-06-1992 kwamen twee nieuwe BOVA’s de gehuurde wagens vervangen, deze wagens werden in het RET wagenpark opgenomen onder de nummers 120 en 121. Na het beëindigen van het Directbus project op 17-1-1994 zijn de wagens naar het RET evenementen vervoer gegaan, het latere RETTOURS.

RET Tours bus 101, BOVA

RET Tours bus 101, BOVA

De BOVA nummer 1 werd niet meer gehuurd maar gekocht en in de nieuwe huiskleur gespoten en vernummerd in 101.
Hoewel het evenementenvervoer goed liep werd om diverse redenen toch besloten tot beëindiging. Protesten en veel overleg hadden in februari 1997 als resultaat dat onder de naam RET Tours een doorstart zou plaatsvinden. Later zou blijken dat niet elke verandering een verbetering zou zijn.

Bus 122, Tourist Hopper, MAN/Orenstein & Koppel, bouwjaar 1980, in 1995 overgenomen van de Berliner Verkehrs Gesellschaft 1770, uit dienst 2001. Foto 1996, kenteken: BB-XZ-12, Coolsingel

Bus 122, Tourist Hopper, MAN/Orenstein & Koppel, bouwjaar 1980, in 1995 overgenomen van de Berliner Verkehrs Gesellschaft 1770, uit dienst 2001. Foto 1996, kenteken: BB-XZ-12, Coolsingel

In de zomer van 1995 kreeg de RET er een attractie bij: DE ROTTERDAM TOURIST HOPPER.
Het betrof een echte Berlijnse dubbeldekker, die driemaal daags 10 Rotterdamse bezienswaardigheden aandeed.
Toen de MAN van de Berliner Verkehrs Betriebe (BVG) waarmee de ritten werden gereden werd overgenomen, was de bus 16 jaar oud en stond er 800.000 km op de teller. Waggon Union maakte de zelfdragende SD opbouw met 47 zitplaatsen boven en 34 zitplaatsen onder.
De 4 meter hoge bus had een 192 DIN-pk MAN motor. Het voertuig heeft dienst gedaan tot 2001.
Andere activiteiten betroffen scholierenvervoer en rolstoelvervoer.
In 2003 werd gelet op de taak van de RET besloten RET Tours op te heffen. De activiteiten zijn in 2004 voortgezet door RMC Tours en Vreugde Tours.

101 DAF/BOVO Futura (BOVO 150) naar Vreugde Tours nr. 41
115 Peugeot Business, bouwjaar 1996 1996 2005 (scholierenvervoer)
116 BH-PS-91 Mercedes-Benz Sprinte/Custers 1999 2006
117
118
119 BD-JG-38 Mercedes-Benz O614D Bolero 1995 2003
120 VR-83-XS DAF/BOVA Futura 1992 2002 retour BOVA
121 VR-80-XS DAF/BOVA Futura 1992 2003 retour BOVA
122 BB-XZ-12 MAN/Orenstein & Koppel, bouwjaar 1980 1995 2001 Tourist Hopper dubbeldekker; Berliner Verkehrs Gesellschaft
123 BV-99-NY Mercedes-Benz 709D, bouwjaar 1990 1995 1998 (101; 123 oud T-00-O2/nieuw BG-HZ-35)
124 BD-NT-88 MAN/Berkhof Axial 1995 2003 naar Estland
125 X-16-41 MAN/Berkhof Axial 1995 2003 naar Vreugde Tours HTM
126 BG-RH-20 DAF/Smit Joure Orion, bouwjaar 1998 1998 2003 naar Vreugde Tours HTM
127 BP-73-ZT DAF-Hainje (ex 318), bouwjaar 1986 2001 2003 (scholierenvervoer)
128 BR-40-DZ DAF-Hainje (ex 319), bouwjaar 1986 2001 2003 (scholierenvervoer)
130 BX-03-JX DAF-Hainje (ex 209), bouwjaar 1984 2001 2003
131 BR-29-DZ DAF-Hainje (ex 320), bouwjaar 1986 2001 2003
132 BK-45-FY DAF-Hainje (ex 205), bouwjaar 1984 2001 2003
133 BK-09-JX DAF-Hainje (ex 210), bouwjaar 1984 2001 2003
134 BP-28-XS DAF-Hainje (ex 312), bouwjaar 1986 2001 2003
135 BP-26-XS DAF-Hainje (ex 313), bouwjaar 1986 2001 2003
136 BP-69-ZY DAF-Hainje (ex 316), bouwjaar 1986 2001 2003
137 BP-69-ZT DAF-Hainje (ex 417), bouwjaar 1986 2001 2003
138 BP-66-YZ DAF-Hainje (ex 315), bouwjaar 1986 2001 2003
139 BD-33-NZ DAF-Hainje (ex 201), bouwjaar 1982 2001 2003
401 BX-70-BR DAF-Hainje (ex 129), bouwjaar 1987 1994 verbouwd voor Vervoer op Maat, 1996 naar RET Tours, 2001 naar RMC (blauw-wit; 129)

Foto’s RET-Tours bussen

RET Tours 119, Mercedes Midibusje, Stationsplein, 6-3-2004

RET Tours 119, Mercedes Midibusje, Stationsplein, 6-3-2004

1995 RET Evenementenvervoer omgevormd naar RET Tours
17-12-1996 experiment mislukt
18-1-1997 mogelijke doorstart voor RET Tours
8-2-1997 RET Tours afgeslankt verder
19-6-1997 RET doorstart succes
25-6-2003 RET Tours moet stoppen
2004 Activiteiten overgenomen door RMC Tours

Klik hier voor de foto’s

* F.J. van Zonneveld: Rotterdam en z’n tram (Rotterdam, 1968)
* H.J.A. Duparc en J.W. Sluiter: Rijden door Rotterdam (Leiden, 1977)
* J.E. Grunveld en E. Duijff: Saurer bussen in Nederland (Drachten, 1998)
* W. Hazet: Veertig jaar RET autobus-exploitatie: het autobussen-wagenpark der Rotterdamse Elektrische Tram (in tijdschrift “Autobuskroniek”, jaargang 1968, pag. 70, 82, 91, 117)

Geef een reactie