RET Rondritten

De RET als Rondritondernemer                                 * René R. van der Beek

Toerbussen
Met de aankoop in 1930 van twee Krupp-Allan toerbussen voorzien van een open (oprolbaar) dak, brak voor de Rotterdammers het tijdperk aan van de rondritten.
Een eerste proef met rondritten werd al in juni 1930 door de R.E.T. in samenwerking met de V.V.V. met een standaard autobus gehouden. Het succes was groot en besloten werd dat de R.E.T. de exploitatie zelf ter hand zou nemen, waarbij de prijs van fl. 1,50 zou worden verhoogd naar fl. 2,50. Het bleek namelijk dat de bedachte route aanmerkelijk langer was dan de beoogde 25 kilometer. Gelet op de interessante punten kon de route echter niet worden ingekort.
Op 10 juli werd gestart in de nieuwe vorm met elke dag twee ritten volgde in de eerste jaren dezelfde route.
Een bericht uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1 juni 1931:
“Vanaf 1 juni zal elke dag om 10.00 uur en 14.15 uur van het parkeerterrein aan de Noordblaak een rondrit plaatsvinden, dit jaar met een autobus met open dakconstructie.

Bus 101, H-81719, Krupp-Allan, werkfoto. Met de 102 een toerwagen voor rondritten. In 1937 vernummerd in 47 en 48 en ingericht voor normale dienst. Noordblaak 1931

Bus 101, H-81719, Krupp-Allan, werkfoto. Met de 102 een toerwagen voor rondritten. In 1937 vernummerd in 47 en 48 en ingericht voor normale dienst. Noordblaak 1931

De duur van de rit is ca. 3 uur en de prijs evenals vorig jaar 2,50, inclusief een bezoek aan Vliegveld Waalhaven.
De gevolgde route is: Noordblaak, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Boymansstraat, Van Hoogendorpsplein, Coolsingel, Hofplein, Pompenburgsingel, Goudschesingel, Oostplein, Oostzeedijk, Avenue Concordia, Prinses Julianalaan, Kralingsche Plaslaan, Jericholaan, Oudedijk, Vlietlaan, Goudscherijweg, Boezemsingel, Crooswijkschesingel, Jonker Fransstraat, Meent, Gedempte Botersloot, Kaasmarkt, Groote Kerkplein, Moriaansstraat, Groote Markt (rond), West Nieuwland, Beursplein, Zeevischmarkt, Soetensteeg, Schiedamschedijk, Leuvebrugsteeg, Leuvebrug, Wijnhaven Z.Z., Gedempte Glashaven, Reederijstraat, Boompjes, Willemsbrug, Van der Takstraat, Koninginnebrug, Stieltjesplein, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Kreekweg, Viaduct Varkenoord, Varkenoordscheweg, Beijerlandschelaan, Groene Hilledijk, Randweg, Lange Geer, Brink, Leede, Vonder, Groene Hilledijk, Dordtschestraatweg, Charloisse Lagedijk, Schulpweg, Vliegveld Waalhaven, Waalhaven O.Z., Averijstraat, Scheepbouwerstraat, Wagenveer, Parkhaven O.Z., Westzeedijk, Pieter de Hoochweg, Heemraadssingel W.Z., Middellandstraat, West-Kruiskade, Kruiskade, Coolsingel, Van Hoogendorpslein, Boymansstraat, Soetensteeg, Zeevischmarkt, Noordblaak parkeerterrein.
Bij onvoorziene omstandigheden kan van de route worden afgeweken.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Bureau Vreemdelingen Verkeer aan de Noordblaak 13, bij de chauffeur van de touringcar, hotelportiers en reisbureaux.”

De voertuigen werden op die manier niet alleen als huurbussen voor tochtjes en uitstapjes van verenigingen en bedrijven benut, doch in deze zomer tevens om de Rotterdammers hun stad te laten zien. Vanaf 10 juli dat jaar reden de bussen tweemaal per dag tot eind september, hun ritten, maar alléén bij mooi weer!
De twee bussen die oorspronkelijk de nummers 101 en 102 droegen werden in 1937 vernummerd in 47 en 48.
De vraag naar vervoer was zo toegenomen dat in 1938 de bussen als normale lijnbussen werden omgebouwd waarbij het open dak verdween.
Zo reden vanaf 1930 elk jaar vele duizenden toeristen, in samenwerking met de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, maar zeker ook Rotterdammers de ‘Vacantierondritten’ zoals ze werden genoemd in de maanden juli en augustus om 14.30 uur vanaf het Beursplein voor een rondrit van 3 uur die ook langs vliegveld Waalhaven voerde. Toch wijzigde de route elk jaar wel iets. In 1935 werd het torenhuis van het GEB aan de Rochussenstraat in de route opgenomen waar op de 11e etage een maquette van de haven kon worden bekeken en in 1937 werd in plaats van langs de fabrieksgebouwen van Van Nelle, (alleen op werkdagen) langs het nieuwe Stadion Feijenoord gereden.
Maar ook vertrok er gedurende de zomermaanden dagelijks om 20.30 uur vanaf het Beursplein een bus naar vliegveld Waalhaven waar men de KLM-lijnmachines kan zien landen en opstijgen of een bezoek aan het KLM-restaurant kon brengen, zo meld het Rotterdamsch Nieuwsblad. Om 23.00 uur vertrok de bus weer terug naar het Beursplein.

VVV- en Feestweken
Ook de VVV-weken, in de jaren dertig een bekend fenomeen dat vele mensen van buiten de stad lokte, waren elk jaar weer een succes. Zo kon in 1935 worden gemeld dat bijvoorbeeld buslijn A op de zondag goed voor ca. 4000 à 5000 passagiers, op de 8e september 14.000 passagiers vervoerde. De zaterdag ervoor bedroeg dat aantal zelfs 17.000. Het vervoer over het gehele net lag 15% boven het gemiddelde.

Sloepentram, Vischmarkt, 1935. Meerdere van deze onderhielden op onderstellen van  gesloopte trams een museumdienst naar een groot nagebouwd schip op de Vischmarkt.

Sloepentram, Vischmarkt, 1935.
Meerdere van deze onderhielden op onderstellen van
gesloopte trams een museumdienst naar een groot nagebouwd schip op de Vischmarkt.

Alleen de Paardentram en de Reddingboten, die de RET in die VVV-weken liet rijden, vielen met een opbrengst van fl. 1500,- tegen.
In 1938 steeg het vervoer in de feestweek van 31 augustus tot 8 september zelfs tot 2.181.000 passagiers, ruim 630.000 meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor.
Niettemin zouden de stadsrondritten tot 1939 (1-7-1939 tot 31-8-1939) worden uitgevoerd. De gebeurtenissen daarna verhinderden uiteraard een voortzetting.

Maar ook bij bijzondere gelegenheden werden de bussen voor rondritten ingezet.
Blijde gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis waren altijd aanleiding om de stad feestelijk te versieren. Wat was dan leuker dan dat door die feestelijk verlichte stad een rondrit te maken? Zo werden ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard van 4 tot 8 januari 1937 tijdens de avonduren dergelijke rondritten gemaakt, net zoals tijdens de geboorte van prinses Beatrix, van 31 januari tot 6 februari, en het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina van 31 augustus tot 9 september 1938.
Niet alleen reden in die week dag en nacht bussen tussen Den Haag en Rotterdam, maar ook voor de rondritten was een enorme belangstelling. Op de zaterdagavond stond een lange rij mensen op de Zuidblaak vanaf het Beursplein tot de Posthoornsteeg, zo meld het Rotterdamsch Nieuwsblad van 5 september 1938.

Het schaalmodel van de Nieuw Amsterdam als tram tijdens de avondritten in de feestweek van 1938.

Het schaalmodel van de Nieuw Amsterdam als tram tijdens de avondritten in de feestweek van 1938.

Voorafgaand aan de feestweek in 1938 had de R.E.T. zoals gebruikelijk vanaf 1 juli tot 31 augustus in samenwerking met de V.V.V. ook weer de jaarlijkse rondritten georganiseerd. Aanvangend op het Beursplein reed elke dag om 14.30 een bus die inmiddels een wat aangepaste route had gekregen.
Langs Kralingen, de ‘s-Gravenhof, Maasbruggen, Rijn en Maashaven, Dordtschelaan, Tuindorp Vreewijk en het Stadion, reed men naar het nieuwe Museum Boymans en via de Parklaan naar café Op den Heuvel, waar bij een strijkje tegen matige prijzen een kopje thee kon worden gedronken en het werk aan de Maastunnel kon worden bekeken. Na een half uur werd weer vertrokken en ging het via de Parksluizen, Rochussenstraat, Mathenesserlaan en Heemraadssingel naar het nieuwe wijk Blijdorp en Bergpolder waarna via de Schiekade en de Coolsingel werd teruggereden naar de Schiedamschesingel. Daar kon dan de tentoonstelling ‘Ontdek uw stad’ worden bezocht.

Na de oorlog
De oorlogsjaren waren achter de rug en het direct na het bombardement begonnen herstel en wederopbouw werd nu met volle kracht ter hand genomen. Alom in de stad verschenen nieuwe gebouwen, wegen en straten. Maar ook in de wijken werd driftig gebouwd om de enorme woningnood een halt toe te roepen.
Kortom er was veel te zien.
Weer was er de wens om de Rotterdammers kennis te laten maken met alle nieuwe ontwikkelingen, reden waarom de voor de oorlog uitgevoerde rondritten weer werden opgestart. Het eerste jaar van de Wederopbouwritten, zoals deze al direct werden genoemd, startte de rit op 1 augustus 1946 tweemaal per dag met enkele bussen. Inschrijven was noodzakelijk, doch na afloop op 14 september bleek dat er 3443 personen waren vervoerd, een deel van het grote aantal belangstellenden.

Twee bussen uit de Kromhout-Verheul serie staan op het Haagseveer in reserve voor de jaarlijks Wederopbouwritten, 8-1947

Twee bussen uit de Kromhout-Verheul serie staan op het Haagseveer in reserve voor de jaarlijks Wederopbouwritten, 8-1947

Deze eerste ritten begonnen op de Rochussenstraat en reden vandaar via de verlengde ‘s-Gravendijkwal naar het tunnelplein Rechter Maas Oever (officieel al Droogleever Fortuijnplein geheten), de Parkhaven oz. langs het ventilatiegebouw van de Maastunnel , terug via de Parkhaven oz naar de Maastunnel. Over het tunnelplein Linker Maasoever (officieel Maastunnelplein) richting Doklaan en Dorpsweg naar de Gruttostraat. Door de Carnissebuurt waar 1900 woningen in aanbouw waren werd vervolgd door de Utenhagestraat, Amelandscheplein, Markerstraat, Goereeschestraat naar de Mijnsherenlaan. Via de Maashaven oz. Hillelaan en Parallelweg werd gestopt aan de Rijnhaven OZ om de herstelwerkzaamheden te bekijken. Dan via de Rijnhaven nz, Zwanegatstraat en de Wilhelminakade waar diverse loodsen in aanbouw waren, naar de Stieltjesstraat en het Stieltjesplein richting Koninginnebrug. Dan verder door de Van der Takstraat en over de Willemsbrug langs het tracé van de toekomstige verkeersbrug (toen al!) naar de Gelderschekade en de Blaak. Dan rechtsaf over het Groenendaal naar het Oostplein met de molen De Noord langs de opruimingswerken aan de Gedempte Slaak naar Goudschesingel en de Hugo de Grootstraat om vandaar over de Lange Warande de vordering van de strokenbouw aan de Goudschesingel te kunnen bekijken. Dan via de Goudscheweg en de Van der Werfsstraat zicht op de nieuwe brug weer via de Goudschesingel en de Admiraal de Ruyterweg naar de Hoogstraat met de resten van de Groote Kerk en de bouw van het nieuwe verbindingskanaal door de Weezenstraat en over de Weezenbrug naar de Keizerstraat waar de bouw van de nieuwe bankgebouwen op de Blaak konden worden bekeken. Dan via de Blaak en de Van Hogendorpsstraat naar de Coolsingel waar de rit bij het Beursgebouw en het VVV gebouwtje, beter bekend als het oude Tramhuis, eindigde.

Vanaf de Coolsingel worden in 1950 weer de Wederopbouwritten gereden.

Vanaf de Coolsingel worden in 1950 weer de Wederopbouwritten gereden.

Wederopbouwrondritten met Saurers uit de 200 serie, Kruiskade

Rondrit-14 Coolsingel

Tramhuis
Het werd in 1914 gebouwd voor de RETM door de smederij Bettenhausen en kreeg een plaats als wachthuis op het oude Beursplein. Na het bombardement werd het gebruikt door de Gemeentelijke Technische Dienst voor de bij het puinruimen betrokken werkmensen. In december gaat het gebruik over naar de Diwero, de Dienst Wederopbouw Rotterdam en in februari 1943 gaat het op transport naar de Coolsingel bij de Spinhuisstraat om daar tijdelijk als VVV-kantoor dienst te gaan doen. De RET krijgt het weer in beheer en al snel wordt het het eindpunt (later ook beginpunt) van de eerste Wederopbouwritten. Op 6 februari 1952 wordt het verplaatst naar het Weena om weer als centrale post en verkoopkantoor in gebruik te komen en na het beëindigen van de Wederopbouwrondritten verhuisd het als Centrale Post naar het Kruisplein. Na de ingebruikname van de metro in 1968 wordt het overbodig en krijgt het na herstel een particuliere bestemming als kroeg op de Mauritsweg bij het Eendrachtsplein.

De Centrale Post en wachtruimte op het Berusplein. Het zou nog enkele malen verplaatst gaan worden.

De Centrale Post en wachtruimte op het Beursplein. Het zou nog enkele malen verplaatst gaan worden.

Al snel werden de ritten een begrip in Rotterdam. Het probleem was echter het beperkte aantal bussen dat de RET ter beschikking had. Daar kwam eerst verandering in toen in 1946 meerdere series nieuwe Saurerbussen besteld konden worden die vanaf 1947 en 1948 opeenvolgend in dienst werden gesteld.
Vanaf 1947 werd het eindpunt aan de Coolsingel ook als beginpunt gebruikt met twee ritten per werkdag.
In 1948 vond in verband met het succes (en de beschikbaarheid van meer bussen) een uitbreiding plaats. Vier ritten op werkdagen, ook de zaterdag werd als werkdag beschouwd, én drie op de zondag.
In datzelfde jaar ook weer speciale avondritten in verband met de feestverlichting die ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana in de stad was aangebracht.
In 1949 wordt de tijdsperiode van de ritten uitgebreid. Zij vangen nu aan op 28 juni met één rit per dag om dan vanaf 15 juli met drie ritten per dag te vervolgen tot 1 september van dat jaar.

Ook in 1950 houdt men dat concept aan. Vanaf 1 juni 1950 tot en met 14 juli één rit per dag en daarna op maandag tot en met vrijdag twee ritten en op zaterdag en zondag één rit. In 1951 volgt men deze insteek alleen op zaterdag en zondag wordt de rit niet om 14.00 uur maar een uur later gereden. Toch blijkt de belangstelling weer aan te trekken reden waarom van maandag tot en met vrijdag ’s ochtends om 10.30 uur een extra rit wordt gereden.
Omdat de VVV nu op de Coolsingel haar eigen kantoor heeft ingericht en de Centrale Post (het ‘oude Tramhuis’) verplaatst is naar het Weena, gaan de Wederopbouwritten vanaf 4 juni 1952 vanaf het Weena, de plek halverwege de Lijnbaan en het Hofplein. Van maandag tot vrijdag om 10.30 en 14.00 uur en op zaterdag en zondag om 15.00 uur. Vanaf 7 oktober, de ritten worden sinds juni dus nog steeds uitgevoerd, vervallen de ochtendritten. De laatste rit wordt gemaakt op 4 november van dat jaar.
In 1953 worden tijdens de avonden van 10 tot 25 december speciale “lichtweken” ritten gereden ter gelegenheid van de kerstverlichting in Rotterdam.
Tot en met 1960 is het een jaarlijks terugkeren festijn. Een lange stoet van bussen aan het Weena en lange rijen mensen die willen zien hoe Rotterdam groeit en bouwt.

Bus 712, één van de twee speciaal voor rond- en toerritten aangeschafte Kromhout bussen.

Bus 712, één van de twee speciaal voor rond- en toerritten aangeschafte Kromhout bussen.

Het is eerst in 1957 dat de RET opnieuw twee specifieke semi-toerbussen aanschaft. De Holland-Saurers, genummerd 711 en 712 met een Kromhout chassis en motor bieden plaats aan 45 zittende passagiers. In de lijndienst komen daar nog 26 staanplaatsen bij. Ook in 1960 werden nog 3 semi-toerbussen uit dezelfde Holland-Saurer serie besteld. Zij droegen de nummers 730-732 en beschikten over 47 zitplaatsen waaraan in de lijndienst nog 34 staanplaatsen konden worden toegevoegd. . De laatste was geen erg lang leven beschoren door een aanrijding op de Willemsbrug in 1966. Zijn plaats werd ingenomen door de 734 die voor toergebruik werd ingericht.
Met ingang van 1961 wordt het vertrouwde adres verlaten en verhuist de Centrale Post naar het Kruisplein zijde bouwcentrum. De noodbioscoop Lutusca is dan verdwenen en de tramsporen die er omheen lagen zijn, voorzien van extra sporen, naar het midden verlegd.

In 1963 werd een bestelling geplaatst van 66 autobussen, waarvan 28 stuks behalve voor de lijndienst ook als toerwagens gebruikt zouden kunnen worden en 38 stuks uitsluitend voor lijndiensten zouden worden bestemd. Als prototype werd in 1964 autobus 201 in dienst gesteld.
Tegen het einde van het jaar was het grootste gedeelte van de aanwezige standaardbussen met deze voorzieningen – die overigens slechts op bepaalde lijnen werden benut – uitgerust. Bovendien werden de 498, 499 en 500 in 1971 ook aan de linkerzijde voorzien van tweepersoonsbanken zodat het aantal zitplaatsen van 33 naar 41 steeg. Men wilde deze wagens in het zomerseizoen inzetten bij de Europoort-rondritten. Een initiatief waarmee men in 1967 van start was gegaan en dat bij het publiek erg in de smaak bleek te vallen.

Kris-Kras
In 1964 is het begrip wederopbouw wat achterhaald aan het worden. Natuurlijk wordt er nog steeds flink gebouwd, zowel in de wijken als in de stad zelf. Maar de nadruk ligt inmiddels meer op stadsvernieuwing. Ook bij de RET is dat idee aangeland en wordt besloten de rondritten een nieuwe naam te geven. Het wordt Kris-Kras rondrit.
1960, gecombineerde rondit VVV-RET, prentbriefkaart
Maar het is duidelijk dat de groei er uit is. Men heeft het allemaal wel gezien. Bioscoopjournaal, de televisie en de kranten informeren de Rotterdammer steeds beter. Ook de nieuwe naam heeft niet geholpen en de animo voor de rondrit loopt zo terug dat per 19 oktober 1966 het jarenlang bestaande fenomeen van de stadsrondritten wordt beëindigd.

Europoort
Maar er is ook ander nieuws. Naast de nieuwe bezienswaardigheden in de stad is de afgelopen ook hard gewerkt in de havengebieden, vooral het Europoortgebied. Raffinaderijen, olieopslag en chemische industrie hebben daar hun plek aan de vele nieuwe havens gevonden.
Op twee dagen in de week, woensdagochtend om 09.30 uur en zondag 14.00 uur, wordt een rondrit georganiseerd door het nieuwe haven- en industriegebied ten westen van Rotterdam. Vanaf het Kruisplein wordt via de Maastunnel koers gezet naar het Waalhavengebied op weg naar de Shell Pernis waar 20 minuten wordt rondgereden. Vandaar is het een kort stukje over de Botlekbrug naar de Botlek en de Welplaatweg. Door over de Europaweg via Rozenburg over de Noordzeeweg naar de kop van de landtong waar een blik op de Maasvlakte kan worden geworpen. Dan de Maasvlakte zelf waar in het voorlichtingscentrum Eur-o-rama duidelijk wordt wat een enorm gebied hier wordt ontwikkeld. Dan naar Brielle voor een oponthoud van een uur en daarna terug richting stad.
De ritten hebben succes en het vertrekpunt wordt in 1969, wanneer de Centrale Post aan het Kruisplein is opgeheven, verplaatst naar het Stationsplein waar een nieuwe Centrale Post is ingericht. Ook het eindpunt wijzigt want de passagiers worden nu op het Zuidplein afgezet voor een bij de prijs inbegrepen rit met de metro naar het centrum. Ruim 3000 passagiers worden in 1970 geteld. Twee jaar later in 1971 zou het eindpunt metrostation Slinge worden en zouden er ruim 5000 passagiers worden vervoerd. Een jaar later zou het totaal aantal op 30.000 liggen.

Bus 711, toerbus, Kromhout-Hainje, tijdens een van de rondritten in de Europoort

Bus 711, toerbus, Kromhout-Hainje, tijdens een van de rondritten in de Europoort

Toch zou na jarenlange successen op 25 augustus 1974 de laatste rit worden gemaakt. Die zomer zijn op alle zondagen om 11.00 uur de ritten vertrokken evenals op alle dinsdagen in juli te 10.00 uur en alle woensdagen van juni t/m augustus en op 3 juni te 10.00 uur. Spelbreker vormen de kosten. De prijs van de rondrit weegt niet op tegen de kosten die gemaakt worden. Het jaar daarop, 1975 neemt de combinatie van het Havenbedrijf en Westnederland de organisatie nog een keer op zich waarna de Europoort rondrit uit beeld verdwijnt.
Toch had de RET nog wel aspiraties getuige het feit dat van de ‘echte’ standaardbus CSA-1 die in 1977 verscheen, 2 wagens, de 723 en 724 met 44 zitplaatsen waren uitgevoerd als semi-toerwagen. Ook in 1986 verschenen nog twee door Hainje geleverde standaardbussen in de semi-toeruitvoering met 44 zitplaatsen en één uitstapdeur onder de nummers 319 en 320.

Einde verhaal?
Is het einde verhaal voor de RET op het gebied van rondritten? Ja en nee.
Onder de hoed van de RET zijn gelukkig nog vele activiteiten georganiseerd.
We noemen bijvoorbeeld RET-Tours, de VVV en de Stichting RoMeO. De laatstgenoemde maakte voor de rondritten echter geen gebruik van de bus maar van de tram. Onder lijnnummer 10, maar ook, 15, 22 en zelfs 650  heeft de RET vanaf 1988 in samenwerking met de Tramweg-Stichting en later in samenwerking met de stichting RoMeO sinds 1997, tot op dit moment deze tram jaarlijks zijn ritten over met name de rechter Maasoever laten maken. Ook heeft de Stichting RoMeO op verzoek van de RET enkele jaren lijn 11 gereden die het toeristische vervoer tussen het Centraal Station (Blijdorpzijde) en Diergaarde Blijdorp heeft verzorgd. Al deze ritten werden gemaakt in de zomermaanden.

De VVV heeft ook gedurende enkele jaren sightseeingtours verzorgd waarvoor van RET bussen gebruik werd gemaakt. Bekend is dat dit in de jaren 1956, 1963 en 1965 is gebeurd. Dat gebeurde ook vanaf 1981 toen deze rondrit per tram werd verzorgd. Vanaf 1 april werd welke dag om 13.30 uur vanaf het Stationsplein de stad doorkruist om bij het Willemsplein te eindigen. Vervolgd werd met een Spido rondvaart. Zo’n 2500 mensen maakten van deze rondrit/vaart gebruik. In 1992 werd de tram echter ingeruild voor een particuliere bus waarvoor in 1994 de Jong Tours bus 801 werd beplakt.

In 1995 werd de samenwerking met de RET wederom hersteld en werd door de RET Tours Bus 122, Tourist Hopper, in dienst gesteld. Overgenomen van de Berliner Verkehrsgesellschaft, werd de  MAN/Orenstein & Koppel, bouwjaar 1980, naast ritten naar Luchthaven Zestienhoven ook gebruikt voor de rondritten. In 2001 werd de bus buiten dienst gesteld.
 

Voor een overzicht van alle bijzondere (museum)lijnen klik hier.

Voor foto’s van RET rondritten klik hier

Klik hier voor de activiteiten RET-Tours 

Voor particuliere sightseeing activiteiten klik hier 

 

Overzicht Rondritten
1-6-1930 Proef met rondritten
10-7-1930 rondrit M.i.v. deze datum worden, twee maal per dag, rondritten georganiseerd tot en met eind september, doch uitsluitend bij mooi weer.
1-6-1931 rondrit vanaf het parkeerterrein aan de Noordblaak met bussen met een open dak.
1932
1933 12-7 tot 12/9
1934
1-7-1935 rondrit i.s.m. de V.V.V.
31-8-1935 rondrit Einde rondritten
4-1-1937 rondrit T.g.v. het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard worden tijdens de avonduren rondritten door de feestelijk versierde en verlichte straten van de stad gemaakt.
8-1-1937 rondrit Rondritten weer gestaakt.
1-8-1937 rondrit Start dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1937 rondrit Einde van dagelijks stadsrondritten.
31-1-1938 rondrit I.v.m. geboorte van prinses Beatrix zijn er rondritten door de versierde straten.
6-2-1938 rondrit Einde rondritten.
1-7-1938 rondrit Start van dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1938 rondrit Einde dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1938 rondrit I.v.m. feesten ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina worden rondritten georganiseerd door de versierde en verlichte straten en langs de Maasverlichting.
9-9-1938 rondrit Einde rondritten t.g.v. regeringsjubileum.
1-7-1939 rondrit Start van dagelijkse stadsrondritten.
31-8-1939 rondrit Einde dagelijkse stadsrondritten.

1-8-1946 rondrit M.i.v. deze datum worden op werkdagen twee rondritten per RET-bus georganiseerd. Het begin- en eindpunt van deze rondrit is op de Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje.
14-9-1946 rondrit Rondritten per RET-bus weer gestaakt.
16-6-1947 rondrit M.i.v. datum worden weer rondritten per RET-bus georganiseerd, op werkdagen twee maal per dag; begin- en eindpunt Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje.
2-9-1947 rondrit M.i.v. deze datum worden rondritten per RET-bus weer gestaakt.
15-6-1948 rondrit M.i.v. deze datum worden weer rondritten per RET-bus georganiseerd. Op werkdagen viermaal en op zondagen driemaal. Begin-/eindpunt Coolsingel bij V.V.V.-kantoortje.
31-8-1948 rondrit M.i.v. deze datum worden speciale rondritten georganiseerd door de versierde binnenstad i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana. Deze ritten vinden plaats tijdens de avonduren, van 20.00 tot 23.30 uur.
7-9-1948 rondrit M.i.v. deze datum worden rondritten per RET-bus weer gestaakt.
7-9-1948 rondrit Speciale rondritten i.v.m. 50-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina en inhuldiging koningin Juliana weer beëindigd; einde feestweek.
28-6-1949 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per RET-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt tot en met 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli dagelijks drie ritten.
1-9-1949 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per RET-bus weer gestaakt.
1-6-1950 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per RET-bus weer van start. Begin-/eindpunt is Coolsingel bij het V.V.V.-kantoortje. Gereden wordt t/m 14 juli, één keer per dag en m.i.v. 15 juli van maandag t/m vrijdag twee ritten en op zaterdag en zondag één rit.
8-9-1950 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per RET-bus weer gestaakt.
1-6-1951 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per RET-bus weer van start. Van maandag t/m vrijdag wordt om 14.00 uur vertrokken. Op zaterdag en zondag wordt om 15.00 uur vertrokken. Vertrekpunt is ook nu weer het V.V.V.-kantoortje op de Coolsingel.
15-6-1951 rondrit Dienst op rondrit per RET-bus wordt m.i.v. deze datum van maandag t/m vrijdag uitgebreid met rit, vertrekkende om 10.30 uur.
11-10-1951 rondrit M.i.v. deze datum wordt rondrit per RET-bus weer gestaakt.
4-6-1952 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is thans Weena bij Centrale Post RET Deze post, voorheen gecombineerd met onderkomen t.b.v. V.V.V., stond voorheen op de Coolsingel. Van maandag t/m vrijdag wordt vertrokken om 10.30 en 14.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt vertrokken om 15.00 uur.
7-10-1952 rondrit M.i.v. deze datum vervalt op de rondrit per RET-bus op maandag t/m vrijdag de rit van 10.30 uur. Op die dagen wordt dus nog alleen nog de rit, vertrekkend om 14.00 uur, gereden.
26-5-1953 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit per RET-bus gereden. Vertrekpunt is het Weena bij de Centrale Post RET Van maandag t/m vrijdag worden twee ritten gereden, die om resp. 10.30 en 14.00 uur vertrekken; op zaterdag en zondag vindt één rit plaats, die om 15.00 uur vertrekt.
6-11-1953 rondrit Rondrit per RET-bus gestaakt.
10-12-1953 rondrit I.v.m. de “LICHTWEKEN” wordt m.i.v. deze datum een rondrit per RET-bus georganiseerd. Deze rondrit vertrekt vanaf het Weena bij de Centrale Post RET, en vertrekt dagelijks om 19.00 uur en 22.30 uur.
25-12-1953 rondrit Rondrit in het kader van de “LICHTWEKEN” weer gestaakt.
8-6-1954 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m zaterdag 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag 15.00 uur en op zondag 11.00 en 15.00 uur.
5-11-1954 rondrit Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
13-6-1955 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en te 14.00 uur en op zaterdag en zondag te 15.00 uur.
10-10-1955 rondrit Bij de Wederopbouwrondrit vervalt m.i.v. deze datum de ochtendrit.
1-11-1955 rondrit Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
1-6-1956 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1956 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zaterdag te 11.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag 14.00 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
1-11-1956 rondrit Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
1-6-1957 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1957 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en te 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
30-10-1957 rondrit M.i.v. deze datum wordt Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
22-5-1958 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1958 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 uur en te 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
22-10-1958 rondrit M.i.v. deze datum wordt Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
14-5-1959 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag 15.00 uur en op zondag 11.00, 14.00, 17.00 uur.
1-10-1959 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondrit de volgende ritten: van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur en op zondag te 11.00 en 17.00 uur. De ritten op maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 uur blijven gehandhaafd.
7-11-1959 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
18-5-1960 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Weena bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 11.00, 14.00 en 17.00 uur.
2-10-1960 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondritten de volgende ritten: op zondag te 11.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 13.00 uur en de avondrit op zondag te 17.00 uur. De middagrit op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
24-11-1960 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
25-6-1961 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein o.z. en aankomstpunt Kruisplein w.z. bij de Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
11-10-1961 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
28-5-1962 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1962 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondritten de volgende ritten: van zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur. De ritten op zondag te 17.00 uur en op maandag t/m vrijdag te 17.00 uur blijven gehandhaafd.
17-10-1962 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
29-5-1963 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Wederopbouwrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur.
1-10-1963 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de Wederopbouwrondritten de volgende ritten: op zondag te 10.30 uur, van maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten op zondag t/m vrijdag te 14.00 uur en op zaterdag te 15.00 uur blijven gehandhaafd.
23-10-1963 rondrit M.i.v. deze datum wordt de Wederopbouwrondrit per RET-bus weer gestaakt.
11-5-1964 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouwrondrit genaamd) per RET-autobus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 15.00 uur en op zondag te 14.00 en 17.00 uur. De prijs is 2,00.
14-6-1964 rondrit M.i.v. deze datum wordt voor de eerste maal een rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd per RET-bus. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
15-10-1964 rondrit M.i.v. van deze datum wordt rondrit door Botlek- en Europoortgebied per RET-bus gestaakt.
15-10-1964 rondrit M.i.v. van deze datum wordt de “kris-kras”-rondrit per RET-bus gestaakt.
1-4-1965 rondrit VVV gaat van start
16-5-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET. Vertrokken wordt van maandag t/m vrijdag te 10.30 en 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur. De prijs is verhoogd naar 2,50.
16-5-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET. Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur. De prijs is 5,–.
20-9-1965 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
30-9-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus gestaakt.
10-10-1965 rondrit M.i.v. deze datum vervallen bij de “kris-kras”-rondritten de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
27-10-1965 de VVV-rondritten worden weer gestaakt.
3-11-1965 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per RET-bus weer gestaakt.
16-5-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse “kris-kras”-rondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET
18-5-1966 rondrit M.i.v. deze datum worden wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
12-9-1966 rondrit M.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op maandag t/m vrijdag te te 10.30 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 en 17.00 uur blijven gehandhaafd.
2-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum vervalt bij de “kris-kras”-rondrit de volgende rit: op zondag te 17.00 uur. De ritten van maandag t/m vrijdag te 14.00 uur, op zaterdag te 14.30 uur en op zondag te 14.30 uur blijven gehandhaafd.
17-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied weer gestaakt.
19-10-1966 rondrit M.i.v. deze datum wordt “kris-kras”-rondrit (voorheen Wederopbouwrondrit) i.v.m. dramatisch teruglopende passagiersaantallen definitief gestaakt.
14-6-1967 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Kruisplein w.z. bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zondag te 14.00 uur en op woensdag te 9.30 uur.
20-9-1967 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per RET-bus weer gestaakt.
3-7-1968 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET. Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.30 uur.
30-9-1968 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per RET-bus weer gestaakt.
25-5-1969 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zondag te 11.30 uur en op woensdag te 9.30 uur. De rondritten voor de VVV worden gestaakt, die worden door een particulier bedrijf overgenomen.
25-9-1969 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus weer gestaakt.
17-5-1970 rondrit M.i.v. deze datum gaat weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per RET-bus van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zondag te 11.00 uur en op woensdag 9.30 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aankomstpunt thans Metrostation Zuidplein, vanwaar de passagiers “gratis” met de metro naar Centraal Station kunnen reizen.
30-5-1971 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse Botlek- en Europoortrondrit per R.ET.-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op woensdag te 9.30 uur en op zondag te 11.00 uur. Aankomstpunt is Metrostation Slinge, vanwaar deelnemers aan de rondrit “gratis” per metro naar het Centraal Station kunnen reizen.
30-9-1971 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus weer gestaakt.
21-5-1972 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post R.ET.
28-9-1972 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus weer gestaakt.
20-04-1973 rondrit M.i.v. deze datum gaat de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus weer van start. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op zon- en feestdagen te 11.00 uur, op woensdag (vanaf juni) te 10.00 uur en op dinsdag (in juli) te 10.00 uur.
27-9-1973 rondrit M.i.v. deze datum wordt de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus weer gestaakt.
2-6-1974 rondrit M.i.v. deze datum wordt weer de jaarlijkse rondrit door het Botlek- en Europoortgebied per RET-bus georganiseerd. Vertrekpunt is Stationsplein bij Centrale Post RET Vertrokken wordt op alle zondagen in die periode te 11.00 uur, evenals alle dinsdagen in juli te 10.00 uur en alle woensdagen van juni t/m augustus en op 3 juni te 10.00 uur.
25-8-1974 rondrit M.i.v. van deze datum vervalt de rondrit door het Botlek- en Europoortgebied definitief. De RET wil niet langer alleen voor de tekorten opdraaien. In 1975 zal deze rondrit nog één seizoen worden georganiseerd, nu door het Gemeentelijke Havenbedrijf en streekvervoerbedrijf Westnederland.

Geef een reactie