RET bus infrastructuur

Waar voor tram en trein vaak bijzondere voorzieningen nodig zijn zoals viaducten en tunnels kunnen bussen primair gebruik maken van de straat. Niettemin is er in de loop der jaren het nodige veranderd om de hinder en de vertragingen voor de passagier te voorkomen.
Zo zijn in de loop der jaren speciale busbanen aangelegd, locaties aangepaste om veilig in- en uitstappen mogelijk te maken en andere voorzieningen aangebracht.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderdelen aan de orde:

Busbanen
Busstations
Halteplaatsen buslijn Schiedam-Hoek van Holland
Busstalling Maassluis

Voor foto’s van wegsituaties, renovaties, opbrekingen e.d. van zowel bus als tram klik hier.

Geef een reactie