Tag: Oosterkade

OV-straten Oosterkade

Oosterkade (1856), Oudehoofdplein (1598), Spoorwegstraat (1862-1957) Ten zuiden van het Haringvliet, die in 1590 aan de oostzijde van de Oudehaven ten behoeve van de haringvissers werd gegraven staat nog steeds een rij huizen die, hoewel 300 jaar later gebouwd, daar…