Tag: nijgh & van ditmar

Reclame bij de RETM

RECLAME IN DE RETM PERIODE In de vorige aflevering van deze artikelreeks bleek dat al snel het reclamemiddel in het openbaar vervoer werd geïntroduceerd. Postkoetsen, diligences, de paardentram en de (motor)omnibus bleken een goed uithangbord om reclame voor je zaak…