OV-straten Overschie

DE ROTTERDAMSE RIJWEG e.o. * door Louis van Huut in een bewerking van René van der Beek

In dit artikel zijn de volgende straatnamen opgenomen: 2de Hogenbanweg (B&W 16-6-1950), Abtsweg (B&W 19-4-1951), Achterdijk (onb), Baanweg (B&W 17-2-1932), Blijdorpplein (B&W 1932/30-9-1958), Blijdorpsebrug (B&W 28-12-1928/15-5-1959), Blijvenburgstraat (16-6-1950), Burgemeester Baumannlaan (B&W 12-5-1941), Burgemeester de Josselin de Jonglaan (B&W 16-6-1950), Burgemeester Koningssingel (B&W 17-2-1932), Châlonsstraat (B&W 16-12-1941), Delftweg (13e eeuw), De Lugt (B&W 20-10-1953), Hoge Brug (1390), Kedichemstraat (B&W 20-4-1951), Kleinpolderplein (B&W 30-9-1958), Lage Brug (1348), Martinus Dorpiusstraat (B&W 17-2-1932), Overschiese Dorpsstraat (B&W 16-12-1941), Overschiese Kleiweg (1419), Overschieseweg (12-7-1940), Parallelstraat (B&W 30-7-1924), Parallelstraat oostzijde (B&W 22-4-1988), Oost-Sidelinge (B&W 10-2-1942), Oranjeplein (B&W 3-5-1923), Oranjestraat (B&W 3-5-1923), Pieter van Aschstraat (B&W 17-2-1932), Prins Mauritssingel (B&W 17-2-1932), Professor Bolklaan (B&W 22-7-1941), Rijksweg 13 (Rijksstraatweg Delft-Rotterdam) (1933), Rotterdamse Rijweg (13e eeuw), Ruggeweg (B&W 20-4-1951), Saenredamplein -daarvoor Pieter de Hoochplein-(B&W 16-12-1941), Schansweg (B&W 17-2-1932), Schielaan (B&W 5-32-1923), Schout van Groenewegenstraat (17-2-1932),  Spaansebrug (B&W 15-1-1952), Theodora Jacobalaan (onb), Van Noortwijckstraat (B&W 16-6-1950), West-Sidelinge (B&W 10-2-1942), Zestienhovensekade (23-8-1786), Zuiderlaan (B&W 12-12-1940).

Overschie, oorspronkelijk een voormalig ambacht en later zelfstandige gemeente, werd op 24 juli 1941 door Rotterdam geannexeerd. Oorspronkelijk heette Overschie: ‘Ouderschie’, en was er ook een dorp met de naam ‘Nieuwerschie’. Uit dit dorp groeide de stad Schiedam en de naam Ouderschie werd op den duur verbasterd tot Overschie.
In de middeleeuwen was Overschie een belangrijk knooppunt van verkeer en vervoer; al sinds de 14e eeuw kwamen bij Overschie een aantal belangrijke water- en landwegen samen. De Schie komend uit Delft liep naar Schiedam, waar echter zoals de naam het zegt, de dam in de Schie, aangelegd in 1250 een probleem vormde. Dat probleem werd in 1339 met een schutsluis opgeheven. De tweede verbinding met de Maas, de Rotterdamse Schie, een deels gegraven waterweg, kwam in 1348 ter beschikking en de Delfshavense Schie volgde in 1389. Daarmee werd Overschie een centrum van veel verkeer waarbij ook de Rotterdamse Rijweg, of zoals op veel kaarten nog te lezen is Rotterdamse Straatweg, voor het wegverkeer een voorname rol speelde.
Op een geschilderde kaart (uit 1514) is naast de waterwegen ook duidelijk een weg zichtbaar tussen Overschie en Rotterdam, waarvan een groot gedeelte later werd aangeduid als Rotterdamse Rijweg.
De Rotterdamse Rijweg vormde samen met o.a. de Delftweg de Schansweg en de Overschiese Dorpsstraat de oorspronkelijke verbinding tussen Delft en Rotterdam.
De Rotterdamse Rijweg verloor echter steeds meer de functie als belangrijke doorgaande route, allereerst door de openstelling van Rijksweg 13 in 1933 en daarna begin jaren 50 door de aanleg van de Burgemeester Baumannlaan en Burgemeester Josselin de Jonglaan.

Kaart 3 Schieen Delfshaven_Overschie_en_Schiebroek
Het schilderij De 3 Schieën; linksboven Rotterdam, beneden Overschie en rechtsboven Delfshaven.

Van zo’n 2000 inwoners begin 19e eeuw groeide Overschie in 100 jaar naar zo’n 5000 inwoners.
Eerst eind jaren dertig wordt er voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw aan weerszijden van de Rijksweg. Maar het is de oorlog die door het wegvallen van duizenden woningen de directe aanzet geeft tot de nieuwbouw, waarna rond de Abtsweg , de Burgemeester Baumannlaan en Burgemeester Josselin de Jonglaan in de eerste helft van de jaren vijftig de wijken Kleinpolder Oost en West verrijzen.

Reizigersvervoer
Na het vervoer per trekschuit was het aan de dilligence om de reiziger naar Overschie, of verder, ten dienste te zijn. Vanaf 1821 was er tweemaal per dag een verbinding tussen Rotterdam en Den Haag die stopte bij het posthuis De Vergulde Wagen in de Dorpsstraat. Er was zelfs een nachtelijke verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam via Delft en Den Haag; de Nacht-Diligence-Dienst Eendragt maakt Magt van de ondernemers L. van Koppen en D.W. Veldhorst & Co. Ook was er sinds 1877 de paarden-omnibusdienst die vijf maal per dag een verbinding met Rotterdam bood, maar deze was geen lang leven beschoren. Een moderner vervolg kwam met de IJsel Stoomtramweg-Maatschappij (IJSM) die zorgde voor een regelmatige verbinding met Rotterdam welke slechts 17 minuten in beslag nam.
Op 7 augustus 1884 verscheen de stoomtram die vanaf het Slagveld bij het Hofplein over de Schiekade, de West-Schiekade en verder langs de Rotterdamse Schie naar de Rotterdamse Rijweg in de gemeente Overschie nabij de Dorpsstraat reed. Vlakbij dat eindpunt was een dienstwoning en een remise gebouwd die plaats bood aan 2 locomotieven en 4 rijtuigen. Een dodelijk ongeval met de stoomtram leidde echter op 18 juni 1890 tot een Rotterdams verbod om verder dan de gemeentegrens van Rotterdam te rijden welke in die tijd even ten noorden van de Heulbrug op de West-Schiekade lag.

Paardentram, Rotterdamse Rijweg ca. 1920
De door de RETM geëxploiteerde paardentramlijn bij het eindpunt aan de Rotterdamse Rijweg, ca. 1906

Op 2 augustus volgde de definitieve opheffing vanaf welke datum de RTM een paarden-omnibus op dat traject instelde. Gelijktijdig werd gestart met het ombouwen van het smalspoor dat de IJSM gebruikte op het bij de RTM gebruikelijke normaalspoor. Deze werkzaamheden kwamen op 14 december van dat jaar gereed waarna de paardentram het werk overnam. Overigens was nog voor de IJSM met haar activiteiten op het traject Rotterdam-Overschie van start ging, in 1877 met een particuliere omnibus een poging gedaan om een regelmatige dienst op Rotterdam te realiseren, maar die onderneming moest wegens gebrek aan succes in 1879 worden gestaakt.

Motortram 502 Rotterdamse Rijweg 1927
Motortram 501-502 in 1927 op de Rotterdamse Rijweg

 

Op 14 december 1890 werd de tramweg door de RTM met paardentractie heropend. De 10 paarden en 5 rijtuigen werden ondergebracht in de remise Schiekade. De aanvankelijke uurdienst werd na het verplaatsen van een wisselplaats naar de Schans omgezet in een halfuurdienst. Na de overgang per 7 april 1904 van de RTM naar de RETM werd successievelijk het gehele tramnet geëlektrificeerd en bleef in 1924 alleen de lijn naar Overschie nog als de enige paardentramlijn van de RETM over.
De RETM besloot daarom voor die lijn op benzinemotortractie over te gaan en bouwde in dat jaar in de eigen werkplaats een geleed tramstel dat van twee Ford-T motoren en transmissies werd voorzien.
Daarnaast werden vijf paardentramrijtuigen verbouwd tot enkelvoudige benzinemotorrijtuigen.

De route bleef ongewijzigd en toen in 1928 (nadat de RETM in oktober 1927 was overgegaan in de RET) de eerste bussen verschenen, kreeg Overschie feitelijk een primeur om op 25 oktober 1928 als eerste buitengemeente een busverbinding met Rotterdam te krijgen

Met de komst van de bus werd de tram definitief uit Overschie verbannen. Weliswaar zijn er enkele malen plannen geweest om toch weer een railverbinding tussen het centrum van Rotterdam en Overschie te realiseren en waren er in de Blijdorpsebrug over het in 1928 aangelegde Schie-Schiekanaal tramrails gelegd, maar daar is het bij gebleven.
Overschie bleef aangewezen op de bus.
Omdat dit artikel primair Overschie betreft komt Luchthaven Rotterdam in een apart artikel aan de orde.

Buslijn D (33)
Toen de tram in oktober 1928 werd vervangen door buslijn D maakte de toen 1-jarige RET van de gelegenheid gebruik om de nieuwe buslijn aan beide zijden van de ex-tramlijn door te trekken. Aan de Rotterdamse zijde vanaf het Slagveld naar de Coolsingel (van Hogendorpsplein) en aan de Overschiese zijde vanaf de Rotterdamse Rijweg via de Overschiese Dorpsstraat en Delftweg naar de Schielaan.

De bussen die in 1928 op lijn D werden ingezet waren van het merk Krupp/Werkspoor en waren een stuk comfortabeler dan de trams. Van 1 juli 1936 tot 15 mei 1942 reden enkele bussen van lijn D door van Overschie via de Zweth naar Delft (meer daarover onder het kopje Streekbuslijn). Per 20 maart 1942 volgde een kleine routewijziging via de Martinus Dorpiusstraat-Schout van Groenewegenstraat-Pieter van Aschstraat en Pieter de Hoochplein en op 1 augustus 1944 verhuisde het eindpunt naar de professor Bolklaan. Wegens oorlogsomstandigheden werd de dienst op 7 september 1944 gestaakt  en eerst op 15 oktober 1945 hersteld.
Op 15 mei 1951 volgde een kleine koerscorrectie door via de Oranjestraat, Oranjeplein en Châlonsstraat te rijden waardoor op de Schielaan niet meer behoefde te worden gekeerd.
Op 1 november 1953 voerde de RET ook voor de buslijnen lijncijfers in te beginnen bij cijfer 30 en zo werd lijn D buslijn 33. Het eindpunt aan de Schielaan is in gebruik geweest tot 1 augustus 1964 met een korte onderbreking in de 2de Wereldoorlog toen de route werd ingekort tot de Pieter van Aschstraat.

Krupp-Allan RET-bus 9, ca. 1929, lijn D nadert halte Schielaan-Delftweg
Kruppbus 9 op de Schielaan, 1929

In de jaren 50 is de route tweemaal ingrijpend veranderd, ten eerste vanwege de woningbouw in Kleinpolder West waarbij een groot gedeelte van de Rotterdamse Rijweg werd vervangen door de 2de Hogenbanweg, Burgemeester Baumannlaan en Burgemeester Josselin de Jonglaan.
Bij de 2de wijziging werd de route over de Delftweg verlaten en werd er vanaf de Overschiese Dorpsstraat via de Lugt en Parallelstraat westzijde naar de Schielaan v.v. gereden.
Op 1 augustus 1964 werd een nieuw eind- en beginpunt aan de Parallelstraat oostzijde in gebruik genomen en werd er 1x per uur doorgereden naar Rotterdam Airport.

2014, Citaro 254, lijn 33, burg.josselin de jonglaan, 29 augustus (lvh)
Citaro bus 254, lijn 33 op de Burgemeester de Josselin de Jonglaan, 29 augustus 2014

Bij de reorganisatie van het tram- en busnet van de RET in 1967 en 1968 vanwege de indienststelling van de metrolijn Centraal Station – Zuidplein, ontkwam ook lijn 33 niet aan een verandering en werd de lijn op 8 mei 1967 ‘rechtgetrokken’ hetgeen inhield dat de route via Overschiese Dorpsstraat, Rotterdamse Rijweg en 2de Hogenbanweg werd verlaten en de busroute voortaan vanaf de Lugt via de Burgemeester Baumannlaan v.v. ging rijden en dat is nog steeds het geval.
Om verkeerstechnische redenen werd het eind- en beginpunt aan de Parallelstraat in 1982 verplaatst naar de Noorderlaan en werd er 2x per uur doorgereden naar het vliegveld.
Sinds augustus 1984 rijden alle bussen door naar het vliegveld dat inmiddels is omgedoopt in Rotterdam The Hague Airport. Op de displays van de bussen op lijn 33 staat (anno 2014) echter nog ‘Rotterdam Airport’, waar de meeste Rotterdammers het wel mee eens zijn. op 14 december 2014 werd buslijn 33 doorgetrokken naar het Meijersplein om aansluiting te geven op de Randstadrail.

Buslijn C (32)
Lijn C begon de loopbaan op 20 december 1940 (zie ook de Streekbuslijn) tussen de Schielaan en Station Delft. Een verlenging via Parallelstraat en de Pieter van Aschstraat naar het Pieter de Hoochplein (later Saenredamplein) volgde op 2 maart 1942. Via de Prins Mauritsstraat/singel en Burgemeester Baumannlaan werd gekeerd. Overdracht van de lijn aan de WSM volgde op 15 mei 1942.
Maar lijn C keerde terug!
Vanwege de voortschrijdende woningbouw in Kleinpolder West en Oost werd op 1 maart 1952 buslijn C in dienst gesteld op de route Martinus Dorpiusstraat – Pieter van Aschstraat – Saenredamplein – Rotterdamse Rijweg – van Noortwijckstraat-Baanweg-Ruggeweg-Abtsweg en Kleinpolderplein via de Abraham van Stolkweg naar het eind- en beginpunt nabij het Mathenesserplein.

1965, Kromhout 772, lijn 32 Eindpunt Martinus Dorpiusstraat,19 oktober(lvh)
Kromhout bus 772 op lijn 32, eindpunt Martinus Dorpiusstraat, 19 oktober 1966

Ook de route van deze lijn (sinds 1 november 1953 buslijn 32) werd op 8 mei 1967 gewijzigd: in Overschie ingekort tot de van Noortwijckstraat en in het centrum doorgetrokken naar het Noordereiland. Deze route wordt nog steeds gereden zij het dat per 14-12-2014 de lijn werd doorgetrokken vanaf het Noordereiland naar station Zuid.
Vanaf augustus 1989 reden tot circa 18.00 uur enkele bussen van lijn 32 door van Overschie via de Spaanse polder naar Station Schiedam, van september 1998 tot mei 2004 alleen in de spitsuren, waarna deze doortrekking werd opgeheven vanwege het geringe gebruik.
In december 2006 werden enkele ritten van lijn 32 doorgetrokken vanaf de van Noortwijckstraat via o.a. de Burgemeester Baumannlaan, de Lugt en de Noordrand van Rotterdam naar NS-station Rotterdam-Noord. Ook deze doortrekking werd vanwege gebrek aan klandizie opgeheven en dat gebeurde op 14 december 2008.

Buslijn 45
Buslijn 45 zal bij velen de herinnering aan Schiebroek oproepen, maar vanaf 28 augustus 1984 verscheen dit lijnnummer ook in Overschie. Vanaf de Van Noortwijckstraat/Blijvenburgstraat werd via de Spaansebrug richting Spaansepolder en verder naar het Weena gereden, zij het alleen op kantooruren en zaterdag. Per 10 februari 1986 wijzigde het eindpunt in Van Noortwijckstraat. Opheffing volgde per 4 november 2002.

Buslijnen L, 40, 41, 60 en 541
Op 28 augustus 1938 verscheen een tweede buslijn in Overschie. Vanaf de Kootsekade startte lijn L zijn rit op via de Kleiweg en de Oudendijkse Schiekade, toen nog heel landelijke bebouwd, via de Parallelstraat naar de Schielaan te rijden om daarna via een stukje Delftweg en Overschiese Dorpsstraat naar Schiedam te rijden. Feitelijk betrof het de overname van de in 1930 geopende busdienst tussen Schiedam Kethel en Overschie door Autodienst ‘De Halve Maen’ gevestigd aan de Dorpsstraat in Overschie. In 1934 werd deze lijn doorgetrokken naar Hillegersberg.
Door de RET werd de route gevolgd tot 7 september 1944 op welke datum alle busdiensten wegens oorlogsomstandigheden werden gestaakt. Pas op 1 april 1949 kon deze dienst weer worden hervat, zij het dat nu via de Zestienhovensekade en de Burgemeester Bosstraat werd gereden. Op 1 november 1953 werd de L-aanduiding gewijzigd in 40.
Per 8 oktober 1959 nam lijn 60 het stokje over en reed vanaf Station Noord via de Zestienhovensekade-Burgemeester Bosstraat-Parallelstraat-Schielaan-Delftweg-Overschiese Dorpsstraat via de Overschieseweg naar Schiedam. Per 8 mei 1967 breidde de route in Overschie zich uit via de Oost Sidelinge-Kedichemstraat-Abtsweg-Ruggeweg-Baanweg-Burgemeester Baumannlaan-De Lugt en verder. Per 4 november 1967 keerde het lijncijfer 40 weer terug

1966,Saurer 419, lijn 60, Overschiese Dorpsstraat, 3 november(lvh)
Saurer bus 419 in de Overschiese Dorpsstraat, lijn 60, 3 november 1966

Naar aanleiding van een langdurige opbreking van de Zestienhovensekade werd de route per 23 juli 1984 gewijzigd via de Van der Duyn van Maasdamweg welke omleiding uiteindelijk tot de opheffing van de lijn op 8 juni 1998 in stand bleef.
Dat had alles te maken met de komst van lijn 41 die vanaf 11 juni 1990 grotendeels dezelfde route vanaf Station Noord ging rijden. Op 4 november 2002 werd lijn 41 opgeheven.
Dat lijn 40 toch weer terugkeerde, lezen we onder het kopje Streekbuslijn.

Een korte tijd heeft ook lijn 51 Overschie aangedaan. Oorspronkelijk reed deze ringlijn als opvolger van lijn IJ vanaf Spangen naar de Spaansepolder. Per 16-4-1960 werd vanaf het Stationsplein via Spangen naar de Spaansepolder gereden en leidde de route daarna over de Spaansebrug en de 2e Hogebanweg naar de Van Noortwijckstraat en terug via de Blijvenburgstraat en de Rotterdamse Rijweg. Per 4 november 1967 kwam hier een einde aan en werd de lijn vernummerd in 41.

Lijn 41 kwam al enkele malen ter sprake. Terecht want deze lijn is meermaals in Overschie te signaleren geweest.
Per 4 november 1967 volgde dit lijnnummer lijn 51 op en reed eveneens vanaf het Stationsplein via Spangen en de Spaansepolder naar de Van Noortwijckstraat, tijdens spitsuren zelfs in combinatie met lijn 33 via de Van Noortwijckstraat-Blijvenburgstraat-Rotterdamse Rijweg-Theodora Jacobalaan en de Burgemeester Baumannlaan naar het Centraal Station. Dit werd volgehouden tot 27 augustus 1984.
Vanaf 11 juni 1990 keerde lijn 41 weer terug in Overschie op de route Station Noord-Marconiplein, zij het alleen op werkdagen tot 18.00 uur.
Via de Overschiese Kleiweg-Zestienhovensekade-Parallelstraat oostzijde-Oost Sidelinge-Kedichemstraat-Abtsweg-Ruggeweg-Baumannlaan-2e Hogenbanweg werd over de Spaansebrug en verder gereden. Per 4 november 2002 werd de lijn opgeheven.
Maar driemaal is scheepsrecht en per 14 december 2008 ging lijn 41 weer rijden vanaf Station Noord naar Station Schiedam. Alleen op zaterdag en zondag werd het traject Station Noord-Luchthaven gereden. In Overschie volgde lijn 41 komend vanaf de Van der Duyn van Maasdamweg de route Zuiderlaan-Zestienhovensekade-Achterdijk-Vliegveld-Rotterdam Airport-terug Vliegveldweg-Noorderlaan-Achterdijk-Zestienhovensekade-oostzijde-De Lugt-Overschiese Dorpsstraat-Delftweg-Matlingeweg en verder. Per 12 december 2010 verdween lijn 41 dan toch definitief uit Overschie.

Streekbuslijn Rotterdam-Overschie-Delft
Ook particulier initiatief werd ontplooid in de verbindingen met Overschie.
Op 19 april 1923 werd door NV Expeditiebedrijf J. de Cock (CAB) een busdienst ingesteld vanaf het Oostplein in Rotterdam via Overschie naar Delft. Drie jaar later op 27 december 1926 volgde de NV Zuid-Hollandse Autohandel Maatschappij (ZHAM) met een busdienst vanaf vliegveld Waalhaven via de Coolsingel en Overschie naar Scheveningen.
Op 1 mei 1930 werden beide busdiensten gecombineerd en ontstond de ZHAM-lijn vanaf het Oostplein via Overschie naar Scheveningen, met een zijtak naar vliegveld Waalhaven.
Op 1 juli 1936 nam de RET het trajectgedeelte Rotterdam – Delft over en gingen sommige bussen van lijn D doorrijden van Overschie via de Zweth naar Station Delft, waarmee voor het eerst de RET in Delft verscheen. De lijnletter werd in december 1940 gewijzigd in C.
Op 15 mei 1942 nam de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM) deze verbinding over en werd de lijn verlengd naar Den Haag. Daarna is de lijn nog geëxploiteerd door Westnederland, Zuidwestnederland en Connexxion.

1937ca.,Krupp 41, lijn D, station delft
Krupp bus 41 op lijn D bij station Delft, ca. 1937

Het duurde tot 14 december 2008 voor de RET terugkeerde op het traject naar Delft, onder lijcijfer 40, waarmee er na ruim 66 jaar weer een RET-bus in het Delftse straatbeeld verscheen.
In Overschie rijdt deze lijn o.a. via de Burgemeester Baumannlaan, de Lugt, Overschiese Dorpsstraat en Delftweg.

2004-2 Leyland
Leyland bus 309, Rotterdamse Rijweg-Burgemeester Koningssingel, 24 april 2004

Bijzondere rit met bus 309 over de Rotterdamse Rijweg
Op zaterdag 24 april 2004 vond in Overschie op een wel zeer originele manier de presentatie van het boek ‘Rotterdamse Rijweg’ plaats, namelijk in RET-museumbus Leyland 309 uit 1967 die een rit maakte over de gehele Rotterdamse Rijweg v.v. (zie ook foto-galerij).
Langs de route waren enkele ‘provisorische’ haltepalen geplaatst waar men kon in- en uitstappen.
Een verrassing was het ‘keren’ van de bus aan het einde van de Rotterdamse Rijweg bij de Overschiese Dorpsstraat. De chauffeur gebruikte hiervoor de lus rond de Grote Kerk van Overschie.

Meer over de motortrams klik hier
Meer over de IJsel Stoomtram Maatschappij klik hier
Meer over de paardentram klik hier

 

In onderstaande fotogalerij zijn ook foto’s opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in o.a. onderstaande boeken:
Dertig jaar Rotterdam 1935-1965 (1986) A. Tak/H.A. Voet/J.F.H. Roovers
Groeten uit Overschie (1987) H.A. Voet/A.Tak
Kleur in Rotterdam (1988) H.A. Voet/A. Tak
Momenten uit de Overschiese samenleving (2010) A. v. Noortwijk
Onder de rook van een stad (1979) A. Steekelenburg
Overschie in Vroeger tijden (2000) S. de Ridder
Overschie-Hillegersberg-Schiebroek in oude ansichten (1974) M. Ramperti
Rotterdam door de tijd -deel 7- Overschie (2003) H.A. Voet/R. Wolters
Rotterdam stad aan het water (2008) Paul Martens
Rotterdam stad in beweging (1965) R. Blijstra
Rotterdam zoals het was (1995) H. Boomsma
Van Pendrecht tot Ommoord (2005) J.G.M. Zeerink

Voor foto’s van deze fotogalerij Rotterdamse Rijweg e.o. klik hier.

  2 comments for “OV-straten Overschie

 1. Hans Kloos
  28 september 2014 at 16:11

  Mooi artikel: Overschie kent een complexe ov-geschiedenis!

  Buslijn 40 werd opgeheven m.i.v. 8 juni 1998 en lijn 41 m.i.v. 4 november 2002.

  Er was in de periode 23 augustus 2004 tot 7 januari 2006 ook nog sprake van een buslijn 43 op het traject Centraal Station – Rotterdam Airport met route in Overschie via Abtsweg – Ruggeweg – Baanweg – Burg. Baumannlaan en verder via route lijn 33. Reed uitsluitend tijdens de avonduren. We gaan hier maar voorbij aan de lijn 43 die tijdens het EK-2000 voetbalgebeuren reed op het traject Rotterdam Airport – Centraal Station n.z., want deze het eigenlijke Overschie rechts (of links!) liggen!

 2. Hans Kloos
  19 juli 2016 at 11:32

  Beste redactie,

  De routewijziging van lijn 40 via o.m. Terletweg en Van der Duyn van Maasdamweg duurde van 23 juli 1984 tot 19 maart 1990. Tot aan de opheffing van lijn 40 Station Noord – Schiedam op 8 juni 1998 heeft lijn 40 dus weer de normale route via Zestienhovensekade gevolgd.

  De route van buslijn 45 die op werkdagen werd verlengd van Centraal Station naar Overschie-Van Noortwijckstraat/Blijvenburgstraat werd m.i.v. 28 augustus 1989 verlegd naar het nieuwe Bedrijvenpark Rotterdam Noord-West. Het gedeelte tussen Industrieweg en Blijvenburgstraat verviel dus.

Geef een reactie