OV-straten Charlois

Boergoensestraat (B&W 7-3-1900), Boergoensevliet (B&W 7-3-1900), Doklaan (B&W 7-3-1900), Dorpsweg (B&W 21-5-1895 daarvoor Katendrechtse weg), Grientweg B&W 21-5-1895 -daarvoor Kerkegrient/12-12-1941), Grondherenstraat (B&W 7-12-1906 daarvoor Kerkegrient), Karel de Stouteplein (B&W 7-3-1900), Kromme Zandweg (B&W 21-5-1895 -daarvoor Molenweg), Rietdijk (B&W 21-5-1895), Vlaskade (B&W 21-5-1895), Wolphaertsbocht (B&W 7-3-1900)

De gemeente Charlois bleef tot 1895 zelfstandig waarna het opging in het grotere Rotterdam. Met annexatie had Charlois al eerder te maken gehad toen het in 1873 de gemeente Katendrecht had ingelijfd.
De eerste bewoning van het gebied was te vergelijken met die van Rotterdam. Voor 1200 is namelijk al bewoning vastgesteld en met het bedijken van het land, waarvoor Karel de Stoute (zijn vader Filips van Bourgondië was eigenaar van het -grotere- gebied De Reijerwaard) op 14 april 1962 toestemming gaf, ontstond het feitelijke Charlois.
Het bestuur kwam in handen van Matteys de Buyser, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. van Eversdijck, die vanaf dat moment de in de betreffende akte genoemde naam ’t land van Charlollais, gebruikten.

Annexatie
De stap van Rotterdam om de op de linker Maasoever liggende gemeente te annexeren had alles te maken met de uitbreidingsplannen die allereerst gericht waren op de uitbreiding van de haven. Het agrarische gebied bood daartoe voldoende mogelijkheden en over de gehele breedte van de linker Maasoever werden al snel activiteiten ontplooid.
Wanneer aan het eind van de 19de eeuw Charlois wordt geannexeerd grens het aan Pernis, Rhoon, Barendrecht en IJsselmonde.
Als eerste wordt in het gebied de Rijnhaven aangelegd (1895), gevolgd door de Maashaven (1891-1905) en de Waalhaven (1906-1933).
De Dokhaven werd gegraven tussen 1881 en 1882 om de zo noodzakelijke gemeentelijke droogdokken een plaats te bieden. Inmiddels is deze Dokhaven gedempt en is op die plek een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie aangelegd.

Voor het huisvesten van de voor de havens en de bijbehorende industrie zo noodzakelijke arbeiders verschenen in Charlois rond de Wolphaertsbocht, het Karel de Stouteplein en de Katendrechtse Lagedijk al snel de nodige huizen.
Met die ontwikkeling lag het uiteraard ook voor de hand om te voorzien in openbaar vervoer.

Waar de Rotterdamse activiteiten merendeel op de rechte Maasoever plaatsvonden lag het voor de hand dat de veerverbinding van de Parkkade naar Charlois een belangrijke plaats innam.

De opening van de veerdienst met het wagenveer van de Parkkade naar het Charloisse Hoofd (hier op de foto), 9-9-1927.

De opening van de veerdienst met het wagenveer van de Parkkade naar het Charloisse Hoofd (hier op de foto), 9-9-1927.

Maar ook de veerpont van het Willemsplein via het Prinsenhoofd naar de Wilhelminakade was een veelgebruikte.
Een tram was op de linker Maasoever nog niet te vinden.
De paardentram van de RTM bracht passagiers tot de Parkkade of het het Willemsplein en het Prinsenhoofd, dat op de koersborden wel als Feijenoord werd aangeduid. Vandaar was men op de veerverbindingen aangewezen.

Stoom
Maar naast de paardentram had de RTM voor de linker Maasoever letterlijk nog iets anders op het vuur staan; de stoomtram. Niet voor een verbinding naar de stad maar naar de ten zuiden van de stad gelegen eilanden. In 1898 werd de eerste stoomtramlijn naar de Hoekse Waard geopend, die vertrok vanaf de Rosestraat, even ten zuiden van de Koninginnebrug.
De lijn sloot daarmee prima aan op de paardentramlijn die vanuit de stad naar het Noordereiland reed zodat de passagiers slechts de -vaak openstaande- brug over hoefden te lopen om verder te kunnen reizen.
in 1898 werd de lijn Rotterdam-Zuid Beijerland geopend en in de periode 1903 tot en met 1909 werd zowel in de Hoekse Waard, op Voorne Putten en Goeree Overflakkee het lijnennet uitgebreid dan wel nieuwe lijnen toegevoegd.
Vanaf de Rosestraat liep het smalspoornet richting Hillesluis om daar te vertakken in een lijn die via de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk via de Dordtsestraatweg verder zuidelijk zijn weg vervolgde terwijl de andere lijn vanaf Hillesluis de Putselaan en de Brielselaan volgde om via het Karel de Stouteplein en de Boergoensestraat en Boergoensevliet richting Barendrecht te gaan.

Elektrisch
Een paardentram heeft Charlois niet gekend, het was de elektrische lijn 9 die op 13 april 1908 zijn opwachting maakte op de route vanaf de Wilhelminakade via de Parallelweg, Paul Krugerstraat, Brielselaan, Boergoensestraat en Wolphaertsbocht naar de Grientweg.
Aan beide zijden van de lijn lag een kopeindpunt wat aan de kant van de Grientweg eindigde tegen de Vlaskade. Dat zou zo blijven tot op 23 oktober 1926 de nieuwe eindpuntlus bij de Vlaskade in gebruik zou worden genomen en het enkelspoor op de Wolphaertsbocht en de Boergoensestraat tevens werd vervangen door dubbelspoor. Ingeklemd tussen de Dokhavenkade aan de noordzijde en de Doklaan aan de zuidzijde en voorzien van een extra opstelspoor kon de exploitatie met het komende vierassige materieel gemakkelijker met aanhangwagens worden uitgevoerd.
Per die datum nam ook lijn 2 het stokje over van lijn 9 aangezien met de ingebruikname van de hulpbrug naast de Koninginnebrug nu een directe tramverbinding tussen de rechter en de linker Maasoever was gerealiseerd.
Per 1 juli 1936 werd het tracé dat vanaf de Brielselaan via de Boergoensestraat/Karel de Stouteplein naar de Wolphaertsbocht liep, gewijzigd en volgde vanaf de Doklaan de gehele Wolphaertsbocht tot de Brielselaan.

remise Charlois
Dat had te maken met de aanleg van de Maastunnel en het Maastunnelplein en de daar in 1908 gebouwde remise Charlois, die overigens vanwege de slechte constructie in 1912 weer grotendeels werd gesloopt en in 1913 weer werd opgebouwd.
Het latere Maastunnelplein bestond eerst uit een kruising waarop de Brielselaan, de Bas Jungeriusstraat, de Velgersdijkstraat en de Boergoensestraat uitkwamen.
De Brielselaan bevatte een enkelspoor dat ter hoogte van de remise dubbelspoor werd. Op 1 juli 1936 verdwenen de sporen vanaf de Brielselaan tot aan de Boergoensestraat en werd de aansluiting vanaf de remise verzorgd via een dubbelsporige aansluiting door de Boergoensestraat naar de Wolphaertsbocht. In verband met de werkzaamheden op het Maastunnelplein werd dit op 10 januari 1940 enkelsporig en op 25 april 1940 kwam er een enkelsporige aansluiting via de Dorpsweg naar de Wolphaertsbocht beschikbaar en verviel de aansluiting via de Boergoensestraat.

De remise werd op 1 september 1952 gesloten voor de reizigersexploitatie en per 16 april 1974 verdwenen alle trams en werd de ruimte alleen nog gebruikt als reserve autobusstalling. In 1990 volgde sloop. Ook de railaansluiting via de Dorpsweg naar de Wolphaertsbocht werd verwijderd.

Lijn 2
In de oorlogsjaren verdween lijn 2 tweemaal van de Wolphaertsbocht en de Vlaskade. Eerst tijdens het bombardement op 10 mei 1940, waarna de dienst op 17 mei weer werd ingesteld en later op 25 december 1943 tot de dienst vanaf het Stationsplein werd ingekort tot de Mijnsherenlaan.
Vanaf 8 juni 1945 werd de oorspronkelijke route weer bereden. Overigens werd de route van lijn 2 in de periode 1 augustus 1942 tot 1 december 1944 ook bereden door lijn 12.
Per 15 mei 1949 verliet lijn 2 de lus aan de Vlaskade. Aangezien deze vanaf de lus tot aan de Wolphaertsbocht over enkelspoor liep in verband met de goederenspoorlijn die moest worden gekruist, was een nieuwe volledige lus aangelegd langs de Grondherenstraat met een extra opstelspoor aan de zijde van de Rietdijk.
Van deze situatie werd ook gelijk gebruik gemaakt om de aansluiting op de diverse buslijnen die in de Grondherenstraat halteerden, te verbeteren.

Met de indienststelling van de metro veranderde de route van lijn 2 aanzienlijk. Het eindpunt Grondherenstraat bleef in tact maar via de Wolphaertsbocht en de Brielselaan waar aansluiting werd gegeven op het metrostation Maashaven, werd vanaf dat moment koers gezet naar het Prinsenplein in IJsselmonde.
Met een laatste wijziging verdween lijn 2 ook van de Grondherenstraat en reed vanaf 23 juni 1972 via de Boergoensestraat en de Boergoensevliet naar het nieuwe eindpunt aan de Kromme Zandweg, de plek waar van 1904 tot 7 november 1965 de RTM haar centrale werkplaats had gehad.
De aanvankelijke situering met een kort extra opstelspoor werd met de komst van de Citadis tramrijtuigen per 12 juli 2004 gewijzigd in een lang, zichzelf kruisend opstelspoor.

Vliegveld Waalhaven
Het in Charlois gelegen vliegveld Waalhaven dat op 26 juli 1920 werd geopend komt een aparte bespreking toe. Hoewel het aantal te vervoeren reizigers naar het op de Linker Maasoever gelegen vliegveld zeker de eerste jaren redelijk beperkt bleef, zorgden de toch nog 6 vluchten per dag voor gemiddeld 100 passagiers. Het dichtstbijzijnde openbaar vervoerpunt was het eindpunt van de op 13 april 1908 in dienst gestelde lijn 9 aan de Vlaskade, die vanaf de Wilhelminakade reizigers aanvoerde, die met de veerpont van de Rechter Maasoever kwamen. Daarvandaan was het toch nog bijna 2 kilometer lopen.
Eerst op 16 februari 1929 zou de nieuwe RET buslijn F op de route Vlaskade naar het Rondoplein op Heijplaat, vliegveld Waalhaven aandoen. De eerste ritten op 10 en 11 februari werden echter in verband met het zware winterweer gestaakt. Per 15 juli 1935 werd de busdienst die de RTM naar Pernis had door de RET overgenomen en werd lijn F ook daarheen doorgetrokken

Vliegveld Waalhaven werd voor de Rotterdammers een toeristisch uitstapje. Een bezoekje kostte een gulden en voor wie interesse had werden ook nog rondvluchten georganiseerd.
Tijdens de vliegfeesten op vliegveld Waalhaven van 2 tot 17 september 1922 met een bezoekersaantal van ruim 50.000 had de AMOVAM, een particuliere busonderneming, een vergunning gekregen om passagiers te vervoeren van de Doklaan naar het vliegveld. Het was een van de laatste activiteiten van dit Haagse bedrijf dat als één van de eerste particuliere bedrijven in de jaren twintig in Nederland actief was met busvervoer.
Maar ook het jaar daarvoor waren er plannen geweest voor een vliegfeest. In dat verband was met de RETM overleg gevoerd of lijn 9 vanaf de Vlaskade doorgetrokken kon worden naar het vliegveld. Na onderzoek bleken de kosten dermate hoog dat werd afgezien van een doortrekking én van het vliegfeest.

Het werd duidelijk een voor vervoerders interessante bestemming. Met de opkomst van het particuliere busvervoer in het begin van de jaren twintig waren er enkele gegadigden die wel brood zagen in een buslijn vanuit het centrum naar het vliegveld.
Zo kreeg op 7 januari 1924 de heer C. Nieuwkoop jr. een vergunning voor de Autodienst R.A.D.O. welke op 27 december 1926 werd overgenomen door de NV Zuidhollandsche Autohandel Mij, de Z.H.A.M. uit Den Haag. Nadat op 1 mei 1930 de HTM de inmiddels gefuseerde bedrijven Z.H.A.M. en C.A.B. had overgenomen, werd op 24 oktober 1934 ook nog een buslijn ingesteld vanaf het KLM gebouw aan de Hofweg in Den Haag naar Vliegveld Waalhaven. Uiteindelijk werd de buslijn vanuit het centrum naar Waalhaven door de HTM op 1 maart 1935 officieel overgenomen.

De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij RTM hield zich na de invoering van de elektrische tram, welke dienst in handen kwam van de Rotterdamsche Elektrische Tramweg Maatschappij (RETM), uitsluitend bezig met het tramvervoer per stoomtram richting de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De opkomst van het particuliere busvervoer vormde echter een behoorlijke concurrentie waarom de RTM besloot ook buslijnen te gaan exploiteren.
Een wel heel bijzondere aankoop van de RTM was de overname van de aandelen van de n.v. “Autobusdienst Luxe” per 28 mei 1925. Dit bedrijf exploiteerde een stadsautobusdienst tussen de Rietdijk in Charlois en de Diergaardelaan in het centrum van Rotterdam. Op 20 juni 1923 had J. Krikke een standplaatsvergunning voor deze dienst verkregen, terwijl deze vergunning op 28 september 1923 op de n.v. “Luxe” werd overgeschreven.

RTM bus 3 In dienst : 1926, Kenteken(s) : H-50830/H-60715 Chassis : Benz, Carrosserie : Benz, Zitplaatsen : 28, Bouwjaar : 1926, Buiten dienst : 1943, Bijzonderheden : ex bus 8 van N.V. Autodienst "Luxe", gevestigd te Rotterdam. Vliegveld Waalhaven

RTM bus 3 In dienst : 1926, Kenteken(s) : H-50830/H-60715
Chassis : Benz, Carrosserie : Benz, Zitplaatsen : 28, Bouwjaar : 1926, Buiten dienst : 1943, Bijzonderheden : ex bus 8 van N.V. Autodienst “Luxe”, gevestigd te Rotterdam. Vliegveld Waalhaven

De RTM stelde op de Luxe-lijn zes nieuwe Benz-bussen met 28-persoons fabriekscarrosserieën in dienst. De lijn werd op 1 januari 1927 opgeheven waarna A. Kleinjan de dienst voortzette.
De bussen reden gedurende de zomerdienstregeling 1927 in een uurdienst en op een gedeelte van de dag, reden deze Luxe-bussen van de Rietdijk door naar vliegveld Waalhaven. Achter de voorruit en achter twee zijruiten droegen de bussen dan borden met opschrift: “Rijdt door naar Vliegveld”.
Het is zeker aannemelijk dat er meerdere particuliere busbedrijven Vliegveld Waalhaven op hun routes naar Heijplaat, Pernis, Rhoon en Poortugaal aandeden.
Zo startte M. Speelman uit Pernis op 19 mei 1923 een dienst Rotterdam-Charlois-Heijplaat-Pernis waarvan de route langs het vliegveld voerde. In 1926 werd deze dienst door de RTM overgenomen.

De bus
Het is 16 februari 1929 wanneer, zoals hierboven reeds vermeld, RET buslijn F vanaf de Vlaskade naar de Heijplaat wordt ingesteld. Na aanvankelijk huurbussen te hebben ingezet kan de RET na een half jaar de exploitatie met eigen bussen verzorgen. Een jaar na de indienststelling wordt op de Vlaskade de route zo gewijzigd dat naast lijn 2 kan worden gestopt om het overstappen te vergemakkelijken.
Op 15 juli 1935 wordt de route zo verlengd dat ook Pernis wordt bereikt.
Op 25 september 1937 wordt de basis gelegd voor de latere busverbindingen richting Hoogvliet door in een combinatie met lijn E een alternerend vervoer aan te bieden vanaf het wagenveer op de kop van Charlois. Drie lijnen die vanaf die plek via de Vlaskade wisselend reden naar Heijplaat, Pernis en Hoogvliet met de Vondelingenplaat.
Lijn E was op 1 juli 1936 ingesteld en reed tot de combinatie met lijn F de route Vlaskade-Vondelingenplaat.
Na de verschillende oorlogsperikelen waardoor het busvervoer op gezette tijden niet kon plaatsvinden werd op 1 april 1949 lijn F gesplitst in F1 en F2.

Het is dan lijn F1 die op 1 april 1949 vanaf de Schonebergerweg een dienst gaat onderhouden met Pernis waarvan de route aanvankelijk door de Maastunnel over het Maastunnelplein en de Dorpsweg, de Wolphaertsbocht en de Doklaan voerde.
Op 8 september wordt de route gewijzigd en gaat men onder het Maastunnelplein door en slaat op de Pleinweg rechtsaf naar de Wolphaertsbocht. Op 1 november 1953 wijzigt het lijncijfer F1 in 35
Lijn F2 reed vanaf de Schonebergerweg via de Vlaskade naar de Vondelingenplaat en per 1 november 1953 wijzigt dat lijncijfer in 36.
In 1942 verschijnt voor het eerst een RET bus op de Boergoensevliet wanneer lijn N komend vanaf de Rochussenstraat via de Maastunnel , de Dorpsweg en de Boergoensevliet deze bestemming vanaf 8 april aandoet. Het is daarmee de eerste buslijn via de op 14 februari 1942 geopende Maastunnel.
Op 18 januari 1943 wordt de lijn opgeheven doch op 18 maart 1946 weer heringesteld en op 1 november 1953 wordt het lijncijfer gewijzigd in 42.

In de periode vanaf 1953 gaat de Grondherenstraat een belangrijkere rol vervullen in het vervoer op de linker Maasoever. Alle bussen richting het industriegebied en Hoogvliet, op dat moment een nieuw wijk in opkomst, passeren hier.
In de periode tot aan de ingebruikname van de metro reden in Charlois lijn 35 (ex F1) vernummerd in lijn 68 m.i.v. 2 september 1967; lijn 36 (ex F2) vernummerd in lijn 69 m.i.v. 2 september 1967; lijn 38, ingesteld m.i.v. 10 januari 1958 en opgeheven m.i.v. 1 april 1964; lijn 42 (ex N), opgeheven m.i.v. 7 februari 1968; lijn 46, ingesteld m.i.v. 7 februari 1968; lijn 49 (ex W), opgeheven m.i.v. 7 februari 1968; lijn 63, ingesteld m.i.v. 1 april 1964 die uit Charlois verdween i.v.m. verlegging naar metrostation Zuidplein, m.i.v. 10 februari 1968; lijn 68 (ex 35) m.i.v. 2 september 1967; lijn 69 (ex 36) m.i.v. 2 september 1967 die uit Charlois verdween i.v.m. verlegging naar metrostation Zuidplein m.i.v. 10 februari 1968 en lijn 71, ingesteld m.i.v. 7 februari 1968.
Laten we ook niet vergeten de hele vroege en hele late ritten van tramlijn 2 die na de sluiting van remise Charlois op 1 september 1952 door bussen werden gereden, dit ook tot 10 februari 1968.

De halte Grondherenstraat bij de Rietdijk was een belangrijke overstaphalte en daarom werd daar m.i.v. 17 maart 1961 een paal met blauw (sein)licht in gebruik werd genomen die chauffeurs van de lijnen 35, 36, 38 en 49 er op moest attenderen dat er een tram van lijn 2 in aantocht was en men diende te wachten op eventuele passagiers die wilden overstappen! Een dergelijk fenomeen heeft ook bestaan in de jaren 70 aan de halte Molenlaan voor een eventuele overstaprelatie tussen tramlijn 4 en buslijn 35.

RTM
Over de Boergoensevliet reden de RTM-bussen naar Poortugaal en verder. De dienst op Poortugaal (Delta Ziekenhuis, daarvoor Maasoord) werd m.i.v. 1 april 1964 door de RET overgenomen (lijn 65). De bij de RTM-tramdienst aanvullend ingezette bussen vervielen m.i.v. 15 november 1965 (nadat de laatste RTM-tram op 6 november 1965 had gereden).
De RTM-bussen gingen toen allemaal rijden via Mijnsherenlaan – Zuidplein – Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg – Groene Kruisweg enz., dus verdwenen daarmee uit het oude Charlois. M.i.v. 10 februari 1968 reden de RTM-bussen richting Voorne dan via Zuiderparkweg en Slinge in plaats van via Carnissesingel – Wielewaalstraat – Dorpsweg – Groene Kruisweg.
De ritten via Zuidplein bestonden overigens al sinds 15 augustus 1964. Ook de bussen richting Hoeksche Waard, Goeree en Schouwen zouden m.i.v. 10 februari 1968 via het Zuidplein worden gevoerd, maar dat valt buiten het kader van deze Charlois bespreking.
Meer over de RTM buslijnen in het algemeen in het RTM-hoofdstuk.

Een bijzondere variant op het openbaar vervoer in dit stukje oud-Charlois mag aan de NS worden toebedeeld. Op het haven(goederen)spoor dat in 1910 was aangelegd, werden in de naoorlogse jaren vanaf station Feijenoord in de ochtend- en avonduren ritten gereden via de Putselaan en de Waalhaven naar de RDM Heijplaat voor het vervoer van arbeiders.

In onderstaande fotogalerijen zijn ook foto’s opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in o.a. onderstaande boeken:
100 jaar Elektrische tram in Rotterdam -deel 1- (2004), C.J. v.d. Werf/H.A. Voet
30 jaar Rotterdam 1935-1965 (1986), A. Tak/H.A. Voet
50 jaar OWG (1999), E.K.M. v. Leerdam/H.A. Voet
Blik op Zuid -deel 3- (2002) R. Wolters/H.A. Voet
Blik op Zuid -deel 4- (2001) R. Wolters/H.A. Voet
Buurten in Rotterdam, speurtocht door een wereldstad (1990), H. Soeters/Sijthoff
Charlois 100 jaar Rotterdam (1995), P. Opmeer/Deboektant
Charlois in de jaren vijftig (1998), H. v. Eijk/Deboektant
Charlois in vroegere tijden -deel 5- (2000), H. v. Eijk/Deboektant
Charlois in vroegere tijden -deel 6- (2006), Tinus en Bep de Does/Deboektant
De Kuip (1989), H.A. v. Wijnen/Veen
Groeten uit Rotterdam-Zuid -deel 2- (1987) H.J.S. Klaassen/H.A. Voet
Groeten uit Rotterdam-Zuid -deel 3- (1990) H.J.S. Klaassen/H.A. Voet
Kramers Uitgekraamd (1999), R. Wolters/Europese Bibliotheek
Kreukels en Straatklinkers (1998), O. Beaujon/Politie Rotterdam
Rotterdam Carnissebuurt in vroeger tijden (2003), T. de Does/Deboektant
Rotterdam door de tijd -deel 8- Deelgemeente Charlois (2004) H.v. Eijk/H.A. Voet
Rotterdam in voorbije dagen -deel 12- Charlois (2000), R. Wolters/Europese Bibliotheek
Rotterdam stad van mijn moeder (1983), A, Mekes/Canaletto
Rotterdam Tarwebuurt in vroeger tijden (2001), T. de Does/Deboektant
Rotterdam van dag tot dag 1940-1995 GAR/Waanders
Rotterdam Zuid in oude ansichten (1989), P. Ratsma/Europese Bibliotheek
Ziet Zuid (2009), J. de Jong/Historisch Museum

Voor foto’s van de Boergoensestraat, Boergoensevliet, Doklaan, Dorpsweg, Grientweg en Grondherenstraat klik hier.
Voor foto’s van het Karel de Stouteplein, Kromme Zandweg, Rietdijk, Vlaskade en Wolphaertsbocht, klik hier.

  6 comments for “OV-straten Charlois

 1. F. van Leeuwen
  19 april 2014 at 19:49

  Foto nummer 47 is geen aanrijding van de stoomtram, maar van een dieselelektrische wagen van de RTM.

  Groet,

  Frits

  • Ren√© van der Beek
   20 april 2014 at 08:27

   Uiteraard Frits, gelijk aangepast.
   René

 2. Hans Kloos
  20 april 2014 at 08:33

  Beste Redactie,

  De aanrijding van motorrijtuig 483 met de stoomtram (foto nr. 3) vond plaats op 24 december 1947.

  Groet,
  Hans

  • Ren√© van der Beek
   20 april 2014 at 08:45

   Dank voor de aanvulling!

 3. Ed krebbers51
  3 mei 2016 at 11:15

  Hoi Rene foto grondherenstraat 1969-3 130+1024 allan,s met spiel kwamen pas per 04-1972 naar de LMO eerste twee-stellen
  134+1034, 130+1024 de foto is van 04-1972-06-1972 ik denk van 5-6-72

  • René van der Beek
   3 mei 2016 at 19:53

   Dank voor de aanvulling Ed!

Geef een reactie